Web Tasarım Ankara

     

  KTÜ VAKFI

 Karadeniz Teknik Üniversitesi Mezunları Dayanışma Vakfı

 1987 yılında çok zor şartlar altında okumuş, ciddi sınavlarından ve ağır çilelerden geçmiş yüzlerce KTÜ mezununun maddi ve manevi katılımıyla kurulan KTÜ VAKFI  mezunlarımız arasında her alanda sosyal birlikteliği ve dayanışmayı sağlamayı temel amaç olarak kabul etmiştir. 

KTÜ VAKFI bu macını gerçekleştiriken Türk milletinin bekasını merkeze alan akıl ve gönül eksenli bir anlayışla olaylara bakmakta, gelişmeleri değelendirmektedir.

Bugüne kadar imkanlarımız ölçüsünde bu doğrultuda yasalar çerçevesi içinde faaliyetlerde bulunmaya çalıştık. Hukukun üstünlüğü, demokrasi  ve temel insan hakları daima meşruiyet zeminimizi oluşturdu.

Bu zemin üzerinde ülkemizin kalkınması için, milletimizin mutlu ve güçlü olması için, isanlığın pozitif istikamette gelişimine katkıda bulunmak için birikimlerimizi daha etkin ve daha verimli kılmak için çaba sarf eden KTÜ VAKFI  mezunu olmaktan daima gurur duyduğumuz KTÜ'yü en iyi şekilde temsil etmenin gayreti içinde olmuştur.

Bize göre gerek bürokraside, gerek özelsektörde, gerek siyasette gerekse akademik alanda başarılı çalışmalarına şahit olduğumuz KTÜ'lülerin sesi artık daha gür çıkmalı, hak ettikleri yerlere daha hızlı yükselmelidirler.

Zor fakat onurlu bir yolda ilkeli ve ülkülü bir yürüyüşün gayreti içinde olan KTÜ VAKFI içinde yaşadığımız Bilgi Çağında dünymızı, bölgemizi ve ülkemizi şöyle görmektedir:

 Bilindiği gibi bilim ve teknolojideki son gelişmeleri de kullanarak küresel bir boyut kazanan emperyalizm, dünyanın enerji deposu durumundaki Avrasya bölgesinde yaşayan insanlar arasındaki etnik ve inanç farklılıklarını kaşıyarak, derinleştirmekte; korku ve yıldırma taktikleri ile insanları sindirmekte,millî devletleri parçalamakta; iç ayaklanmalar çıkarmakta hatta işgal edip kan dökmektedir.

Merkezinde Türk dünyasının bulunduğu bu coğrafyada rahat ve ucuz bir sömürge alanı oluşturmaya çalışan emperyalizm, etrafımızda yaygınlaştırmaya ve alevlendirilmeye çalıştığı çatışma dinamiklerini yapay olarak Türkiye’de de oluşturmak istemektedir.

Bölgesel ve küresel dinamiklerin kesişme noktasında bulunan ülkemiz , bugün tarihinin en ciddi “var olma - yok olma” sorunuyla karşı karşıyadır.

Bütün bunlara ek olarak, yukarıda ifade edilen dinamikler doğrultusunda “bilgi gücüne” dayalı olarak milletler mücadelesinin acımasızca sürdürüldüğü günümüz dünyasında, ciddi boyutta iç ve dış tehditlerin baskısı altındaki Türk Milletinin bilgi ve teknoloji üretmesinin önündeki ekonomik, sosyal, siyasal engeller henüz ortadan kaldırılamamıştır.

Eğitim sitemimiz milli olmaktan ve çağın ihtiyaçlarını karşılamaktan uzaklaştırılmış, üniversitelerimiz adeta diploma dağıtan kurumlar haline dönüştürülmüş, bilgi-sermaye kucaklaşmasını sağlayacak üniversite- sanayi işbirliği kurulamamıştır.

Her şeye rağmen ortaya çıkan kaliteli bilim adamlarımıza gerekli ilgi ve imkan tanınmadığı için yıllardan beri devam eden dışarıya yönelik beyin göçü hala artarak sürmekte, milli teknoloji üretmesi için kurulan kurumlar ise belli zihniyetlerin adeta arpalığı olmaya devam etmektedir.

Ülkemizin geleceğini, milletimizin işini, aşını, sağlığını, fiziki ve sosyal çevresini yakından ilgilendirilen enerji, ulaşım, inşaat, bilişim alanlarında pek çok plan ve proje hayata geçirilirken bazen Türk kamuoyu yeterince aydınlatılmamaktadır. Çoğu zaman bazı iç ve dış lobiler bilimsel ve teknik maskelere büründürülmüş bahanelerle kamuoyunu kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirmeye çalışmaktadırlar.

Böyle bir ortamda anayasamızın başlangıç maddelerine, Atatürk ilke ve inkılaplarına, evrensel insan haklarına bağlı milli hassasiyetlere sahip KTÜ Mezunu Mühendis ve Teknik elamanlar ile sosyal bilimcilerin oluşturduğu KTÜ VAKFI olarak bizler, Türkiye’yi bir an önce “Çağlar üzerinden sıçratarak” “Bilgi Toplumu” seviyesine çıkarmayı, ülkemizin ve milletimizin hayatını yakından ilgilendiren bilimsel ve teknik konularda ilmi ve milli duruş ve görüş otaya koymayı, bu alanlarda Türk kamuoyunu bilimsel verilere dayalı olarak milli çıkarlarımız doğrultusunda aydınlatmayı öncelikli bir görev olarak görmekteyiz.

KİMLİĞİMİZ

VAKFIN  ADI

 KARADENİZ TEKNİK ÜNÜVERSİTESİ

MEZUNLARI DAYANIŞMA VAKFI

 VAKFIN KISA ADI

 KTÜ VAKFI

 VAKFIN UFKU (vizyonu)

 Türk milletinin devletiyle vatanıyla hür ve bağımsız olarak kıyamete kadar yaşamasına katkıda bulunmak.

 VAKFIN ASLİ GÖREVİ (misyonu)

 Türk milletinin Bilgi Toplumu seviyesine yükselmesine destek vermek, bu yolda KTÜ Mezunlarının sosyal birlikteliğini ve dayanışmasını sağlamak.

 VAKFIN AMACI

 Bilişim, ulaşım, haberleşme, inşaat ,enerji, ekonomi, eğitim,uluslararası ilişkiler, çevre ve her türlü teknik ve sosyal alanda faaliyet gösteren KTÜ Mezunları arasında yukarıda ifade edilen ufuk ve asli görev doğrultusunda sosyal birlikteliğini sağlamak, üyeleri arasında ortak aklı, ortak iradeyi ve ortak hareketi oluşturmak.

 VAKFIN HEDEFİ

 1- KTÜ Mezunlarının Vakfa üyeliklerini hızlandırmak, gerekli yerlerde şube ve temsilcilikler açmak.

2- Asli görev doğrultusunda basın toplantısı yapmak, konferanslar, paneller, seminerler ve kurslar düzenlemek.

 VAKFIN STRATEJİSİ

 Her şeyin merkezine insanı koymak, her türlü faaliyette yöntem olarak bilimi kullanmak.

 VAKFIN FAALİYET VE GÖREVLERİ

 Teknik elemanların ekonomik, sosyal, kültürel ve teknik alanlarda milli duruş ve görüş ortaya koymaya ve hak aramaya yönelik her türlü yasal faaliyetlerine destek vermek.

Milli bütünleşmeyi ve milli direnci sağlamlaştırma çalışmalarına katkıda bulunmak, destek vermek.

Eğitimin millileşmesine ve çağdaşlaşmasına destek olmak.

Bilgi yoğunluklu eğitimi ve sanayileşmeyi hızlandırma çalışmalarına kamuoyu desteği vermek.

Milli ve ahlaki değerleri güçlendirmek

Adaletli yönetimi devlete ve topluma hakim kılma çalışmalarını desteklemek.

Temiz toplumu ve şeffaf yönetimi gerçekleştirme gayretlerine katkıda bulunmak

E – Devleti ve E- toplumu gerçekleştirme çalışmalarına destek olmak.

İhracatı ve istihdamı arttırma çalışmalarını desteklemek.

Ekonomide ve kültürde bölgesel ve küresel rekabet gücü kazanmaya yönelik çalışmalara kamuoyu desteği vermek.

Toplumsal uzlaşmayı arttırıcı faaliyetlerde bulunmak ve siyasi istikrarı güçlendirmek

“Çevrecilik Milliyetçiliktir” anlayışıyla ülkenin topraklarına, suyuna, bitkisine, hayvanına kısacası toplumsal ve fiziki çevresine sahip çıkmak, yok edilmesini ve kirletilmesini önlemek.

Enerji, ulaşım, inşaat, bilişim, ekonomi, kültür alanlarında çevreyi koruyarak gelişme yollarının açılmasına destek vermek

 VAKIF ÇALIŞMALARININ KONTROLÜ

Vakfın belirtilen amaçlara ulaşması için yapılan faaliyetlerinin sayısı, kalitesi, etkinlik derecesi her kongre döneminde “Dönem Durum Değerlendirme Toplantısı”nda ölçülür, gerekli özeleştiriler ve tavsiyeler doğrultusunda yeni dönemin faaliyet programı belirlenir.

 VAKFIN ÖDÜLÜ

 Maddi ve manevi alanda güçlü bir Türkiye’de onurlu,huzurlu ve mutlu bir hayat sürmek.

 

Yorumlar


BEĞENDİM
BEĞENDİMTarih: 01.06.2015 Yazar: İrfan REİS